English as a Second Language/ Ingles como segundo idioma

Inscripción está ABIERTA solo en persona. 
Enrollment is currently OPEN only in person.